Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 201974

Työturvallisuutta, ergonomiaa ja saaliin arvoa lisäävä apulautta vähempiarvoisen kalan, mm. särkikalan pyyntiin

Petteri Kiiskilä

28.06.2022 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on rakentaa vähempiarvoisen kalan, kuten särkikalan kalastuksessa työturvallisuutta ja ergonomiaa sekä saaliin arvoa ja laatua parantava apulautta. Apulautta on veneeseen sidottu, ja sen avulla pyydysten, pääasiassa nuotan käsittely on työturvallista ja mielekästä verrattuna veneestä käsittelyyn, sekä tuo tarvittua lisätilaa työturvalliseen ja ergonomiseen työskentelyyn mm. saaliin haavimista varten. Lisäksi lautta mahdollistaa useamman eristetyn kalasammion sekä jäiden kuljetuksen, parantaen ja mahdollistaen elintarvikekelpoisen särkikalan toimittamista jatkokäsittelyyn. Lisäksi lautta tehdään mahdollisimman keveäksi ja helposti kuljetettavaksi perävaunussa, joka helpottaa merkittävästi ergonomiaa ja työturvallisuutta lautan käsittelyssä, parantaa työssä jaksamista ja kestämistä. Myös keveys ja lautan helppo purkaminen osiin huomioidaan, jotta tarvittaessa lautta voidaan kuljettaa myös veneen päällä venetrailerilla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

201974

Startdatum

28.06.2022

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner