Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 177721

Työväentalon ”Vääksyn Torpan” kunnostus- ja ehostushanke

Asikkalan 4H-yhdistys ry

03.09.2021 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja ehostaa Vääksyn Torppa. Kunnostuksella on tarkoitus säilyttää työväentalon kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä ja säilyttää rakennuksen erityispiirteet. Korjauksella ja ehostuksella halutaan säilyttää yleishyödyllinen merkitys sekä käyttö. Rakennuksen käytettävyyttä ja kuntoa halutaan parantaa. Muita korjaus- ja kunnostustöitä tulee olemaan sisäpintojen kunnostus, lattia, keittiön kunnostus käyttöä varten ja ylimääräisen tavaran tai jätteen poistaminen tiloista. Keittiön käyttö vaatii perusteellisen kunnostuksen, entisöintiä ja siivouksen. Kunnostuksen jälkeen rakennukseen saadaan yleishyödyllistä, ympärivuotista toimintaa. Hankkeella ja kunnostuksella halutaan tukea paikallisia elinolosuhteita ja maaseudun mahdollisuuksia. Torppa on keskeisellä paikalla Vääksyssä ja omaa hienot mahdollisuudet erilaisiin toimintoihin. Hankkeen tarkoituksena on luoda 4H-yhdistysen koordinoimana yhteistyötä eri toimijoiden välille mm. kiertotalouden ratkaisuissa, kestävässä arjessa, lapsi- ja nuorisotyössä sekä kylätoiminnassa. Haluamme kannustaa ja aktivoida myös nuoria kulttuuriperinnön äärelle sekä toimintaan mukaan, mahdollistaen tilat toimintaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä työväenyhdistysten, Asikkalan kunnan, museoviraston, yritysten, muiden paikallisyhdistysten ja muiden lapsi- sekä nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

177721

Startdatum

03.09.2021

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner