Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 87012

Tyrkönlahden väylän ruoppaus-hanke

Vaskiveden Osakaskunta

15.03.2019 - 22.09.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tyrkönlahdenväylän ruoppaaminen. Hankkeessa Vaskiveden osakaskunta ruoppaa väylän, joka mahdollistaa veneellä liikkumista myös matalanveden aikana loppukesällä ja syksyllä. Tyrkönlahdenrannasta Näsijärvenvesistön laivaväylälle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

87012

Startdatum

15.03.2019

Slutdatum

22.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner