Projekt
Jordbrukargruppsprojekt - 294297

Tyrnävä-Kempele Viljelijöiden Yhteistyön Eväät (TYKEVÄ)

Tyrnävän Kehitys Oy

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on luoda mukana olevien maatilojen ja alueelle suunnitellun biokaasulaitoksen välille uusia yhteistyömalleja, selvittää miten yhteistyömallit hyödyttävät tiloja kokonaisuus näkökulmasta mahdollisen biokaasulaitoksen asiakkaina, millaisia eri rooleja alueen viljelijät voivat ottaa eri yhteistyömalleissa sekä millaisia mahdollisuuksia nämä eri roolit tuovat tilojen kannattavuuteen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

294297

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Jordbrukargruppsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Jordbrukargruppsprojekt för att utveckla gårdarnas konkurrenskraft och modernisera gårdarna

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner