Projekt
Utvecklingsprojekt - 16814

Tyrnävän biopilotti

Tyrnävän kunta

25.01.2016 - 29.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tyrnävällä syntyy maataloustuotannosta vuosittain valtavat määrät lantaa sekä muita ravinteita sisältäviä orgaanisia aineksia. Kunnan korkea biokapasiteetti, ympäröivät oheisvirrat, elintarviketeollisuus ja keskeinen sijainti tekevät siitä hyvin biojalostamiseen ja sen kehittämiseen soveltuvan alueen. Hankkeen tavoitteena on huolehtia siitä, että maataloudesta syntyvät sivuvirrat ja jätteet kierrätetään monipuolisesti siten, että niistä otetaan talteen arvo-osat ja ne hyödynnetään ravinnetuotannossa sekä lannoitteiden, kasvituholaisten ja ¿tautien torjunta-aineiden valmistamisessa. Olevista raaka-aineista kehitetään uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat alueellisuuteen, järkeviin logistisiin ratkaisuihin sekä hiilineutraaliuteen. Tyrnävälle rakentuva Palkin hevosasemakaava-alue luo hyvät puitteet hevosalaan liittyvälle harrastus- ja yritystoiminnalle. Hevostoiminnan keskittyminen luo edellytykset raaka-aineiden yhteishankinnan (rehut, kuivikkeet) kehittämiselle, lannan keruulle sekä toiminnasta syntyvien oheisvirtojen tehokkaalle hyödyntämiselle. Hankkeen avulla rakennetaan alueelle pohja yritysyhteistyölle, jolla pyritään luomaan taloudellisesti kannattava, mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen perustuva paikallinen tuotantoyhteistyö. Hevostiloilla syntyvän lannan ja käytetyn kuivikkeen hyödyntäminen paikallisessa bioenergialaitoksessa ja sitä kautta energiantuotannossa mahdollistaa alueen korkean energiaomavaraisuusasteen. Tätä varten hankkeessa laaditaan innovatiivinen kaasuverkkosuunnitelma sekä bioenergialaitoksen strateginen toimintamalli ja esisuunnitelma. Hankkeessa tutkitaan myös sitä, miten bioenergialaitoksessa syntyvästä mädätejäännöksestä saadaan sopivilla syötteillä aikaiseksi uudenlaisia, entistä tehokkaampia ja kustannus-hyötysuhteeltaan järkeviä lannoite- ja kasvinsuojelutuotteita sekä toisaalta sitä, miten lannoite saadaan sellaiseen muotoon, että sitä on taloudellisesti kannattavaa kuljettaa alueille, joissa sitä tarvitaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16814

Startdatum

25.01.2016

Slutdatum

29.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner