Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 142082

Tyyrinvuoren Luontopolku esteettömäksi

Rautalammin kunta

02.02.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tyyrinvuoren luonto- ja ympäristöpolku sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kuntakeskuksesta Lonkari, Äijävesi ja Rautalampi-järvien välisellä niemekkeellä. Reitti on valittu siten, että sen varrella sijaitsee runsaasti geologialtaan, kasvistoltaan ja eläimistöltään toisistaan poikkeavia kohteita. Sopivissa kohdin on mukaan otettu viitteitä alueen talous- ja kulttuurihistoriaan, mikä tekee polusta monipuolisen ja myös opetustarkoituksiin soveltuvan. Vajaan neljän kilometrin pituinen polku on merkitty luontopolkumerkein ja sen varrelle on sijoitettu 19 rastia. Alunperin 1980-luvulla tehdyn reitin pohjan kyltit ovat tiedoiltaan vanhentuneita, reittiopasteita tarvitaan muutama lisää reitin varrelle ja reitin alkuosa on jäänyt myöhemmin rakennetun omakotiasutuksen jalkoihin. Reitti on hyvässä kulkukunnossa, joten tarkoituksena ei ole kunnostaa vanhaa reitistöä kuin niiltä osin jossa vanhat pitkospuut taulujen 11-15 välillä ovat lähes lahonneet. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa uudet kyltit vanhojen rinnalle/tilalle, joissa tuodaan esille maiseman ja ympäristön muutokset kolmenkymmenen vuoden aikana valokuvin ja tekstein. Reittiä lyhennetään alkuperäisestä laajentuneen asutuksen vuoksi ja reitille sijoitetaan opastetaulut osoittamaan parkkialueita ja reitin lähtöpaikkaa.Kokonaispituudeks Hankkeessa perustetaan esteetön noin 900 metrin reittiosuus Tyyrinvuoren luonto- ja ympäristöpolun yhteyteen lähelle Kuutinharjun palvelukotia. 500 metriä reitistöstä vaatii 1200 cm leveän puupolun. Reitti on lähellä kirkonkylää ja nykyistä ja tulevaa uutta asutusta, joten se palvelee paikkakuntalaisia liikunta- ja virkistysalueena. Lisäksi se on kiinnostava elämysliikuntakohde matkailijoille kirkonkylässä. Reitin läheisyydessä sijaitsee Korholan Kartanon majoituspalveluyritys. Tyyrinvuoren reitti on maastoltaaan vaihteleva ja helppo, toisin kuin kirkonkylän toisessa päässä oleva Latsinmäen kuntopolku jyrkkine nousuineen, joten se täydentää kirkonkylän luontokohteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

142082

Aloituspäivämäärä

02.02.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt