Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 296282

Uittolaite KP-16

Markku Sotisaari

01.05.2024 - 30.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Uittolaite KP-16. Jään alla liikkuva kauko-ohjattava laite talven verkkolangan uittoon. Laite mahdolistaa verkkojen istutuksen yksin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

296282

Startdatum

01.05.2024

Slutdatum

30.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner