Hanke
Utvecklingsprojekt - 116231

Ukkohalla Resort – kansainvälistä kasvua yritysten yhteistyöllä

Hyrynsalmen kunta

31.12.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena: 1. yritysryhmän yritysten kansainvälisen markkinointi- ja myyntitoimintamallin luominen 2. potentiaaliset ja kansainväliset kriteerit täyttävien matkailupalveluiden tuotekehitys, tuotteistaminen ja paketointi kohdemarkkinoille (eri kohderyhmille) sopiviksi sekä tuotetestaus = kansainvälisesti laadukkaat tuotteet 3. yritysten liiketoimintamahdollisuuksien paraneminen kv-yhteistoiminnan sekä suunniteltujen markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteiden kautta 4. kansainvälistyvä oppiminen Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ostovoimaiset Keski-Euroopan (DACH-maat, Benelux), Venäjän ja UK kohdemarkkinoiden matkanjärjestäjät, jälleenmyyjät, matkatoimistojen edustajat sekä sopivat kansainväliset kuluttaja-asiakkaat hankkeen alussa tarkemmin määriteltävien kohderyhmien osalta. Hankkeen tavoiteltavat tulokset: Tuloksena syntyy kansainvälisesti, erityisesti matkanjärjestäjien keskuudessa tunnettu korkeatasoinen ja yhtenäinen, vastuullisesti toimiva matkailualue, jonka kv-tuotteet tunnetaan jo lähtötasoa paremmin kohdemarkkinoilla. Alueen kv-matkailuvolyymi nousee ympärivuotisesti, yritysryhmän yritysten kannattavuus ja liikevaihto kasvavat sekä kansainvälinen osaaminen sekä yhteistoiminta vahvistuu. Matkailutuotteiden saatavuus ja saavutettavuus on kv-matkailijoille helppoa. Tuotekehityksessä on otettu huomioon laatu, vastuullisuus ja kestävä kehitys. Palveluketju on vaivaton. Kv-myynnin kasvaessa, uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu hankeyrityksille sekä muille (mm. majoitus- ja ohjelmapalveluiden tuottajille sekä hyvinvointi- ja ravitsemusalan yrityksille) pitkällä aikavälillä. Hanketta kohdennetaan covid-epidemian vuoksi koskemaan myös kotimaan matkailua. Ylä-Kainuun alueella pyritään saamaan vetovoimaisia tapahtumia ja tuotepaketteja yritysten yhteistyöllä. Tavoitteena on saada yritysten uudet tuotepaketit suunniteltua jo kuluvalle talvikaudelle, sekä suunnittella talvelle, kesälle ja syksylle vetovoimisa tapahtumia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

116231

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
green care
marknadsföring
må bra-turism
nya tjänster
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt