Hanke
Utvecklingsprojekt - 49068

Umppari – Onnellinen umpilehmä

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2017 - 17.06.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maitotiloille tarvitaan koulutusta umpikaudesta, jotta maidontuotanto pysyisi vakaana ja kasvaisi Pohjois- Savossa, -Karjalassa ja Kainuussa tulevaisuudessakin. Onnellinen umpilehmä (Umppari)-koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa maito-osaamista alueillamme, jotta maitotilojen kannattavuus ja työpaikat säilyisivät edelleen. Hanke välittää tietoa ja tuloksia ensisijaisesti Hyvinvoiva umpilehmä -kehittämishankkeesta Pohjois-Savossa ja jakaa tiedon muille hankkeessa mukana olevien maakuntien maitohankkeille heidän omiin koulutuksiin. Hanke tekee yhteistyötä myös Euro- ja ProMaidon kanssa jakamalla tuloksia maitotiloille umpilehmien uusista sekä jo olemassa olevista hyvistä rakennusratkaisuista sekä hankkeiden tuottamista hoito- ja ruokintaratkaisuista. Tiedon ja taidon karttumisen avulla maitotilat pystyvät tehostamaan toimintaansa kustannustehokkaasti ja kasvattamaan karjakokoa. Umpilehmien hoidon ulkoistamisella voitaisiin luoda muun muassa tuotannosta luopuville maitotilayrittäjille ja mahdollisesti myös hiehohotelliyrittäjinä toimiville uusia ansaintamahdollisuuksia ja turvata heidän työpaikkoja maaseudulla. Tämän myötä maitotilallisella olisi madollisuus keskittyä pelkästään lypsyssä olevien lehmien hoitoon, ruokintaan ja seurantaan, mikä toisi lisää tuottavuutta yrittäjälle. Koulutushankkeeseen osallistuneet maidontuottajat osaavat ruokkia ja hoitaa umpeen menevää ja ummessa olevaa lehmää oikein ja tuottaa sille sopivia rehuja. Umpilehmien hyvät olosuhteet ja ruokinta takaavat lehmälle terveemmän ja tuottoisamman maidontuotantokauden sekä parantavat lehmän kestävyyttä. Lypsylehmän maidontuotanto nousee aina 4-5 tuotoskauteen saakka, joten tuotoskausia lisäämällä saadaan kasvatettua maitotuotosta ja sitä kautta maitotiliä sekä samalla pienennettyä uudistuskustannusta. Umppari -hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeen budjetti on 114 600,54 €. Hankkeen toimijoita ovat Savonia amk, Luonnovarakeskus ja Työtehoseura ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49068

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

17.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Riskhantering
djurens välbefinnande
köttnöt
mjölkko
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt