Projekt
Utvecklingsprojekt - 49068

Umppari – Onnellinen umpilehmä

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

01.01.2018 - 17.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maitotiloille tarvitaan koulutusta umpikaudesta, jotta maidontuotanto pysyisi vakaana ja kasvaisi Pohjois- Savossa, -Karjalassa ja Kainuussa tulevaisuudessakin. Onnellinen umpilehmä (Umppari)-koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa maito-osaamista alueillamme, jotta maitotilojen kannattavuus ja työpaikat säilyisivät edelleen. Hanke välittää tietoa ja tuloksia ensisijaisesti Hyvinvoiva umpilehmä -kehittämishankkeesta Pohjois-Savossa ja jakaa tiedon muille hankkeessa mukana olevien maakuntien maitohankkeille heidän omiin koulutuksiin. Hanke tekee yhteistyötä myös Euro- ja ProMaidon kanssa jakamalla tuloksia maitotiloille umpilehmien uusista sekä jo olemassa olevista hyvistä rakennusratkaisuista sekä hankkeiden tuottamista hoito- ja ruokintaratkaisuista. Tiedon ja taidon karttumisen avulla maitotilat pystyvät tehostamaan toimintaansa kustannustehokkaasti ja kasvattamaan karjakokoa. Umpilehmien hoidon ulkoistamisella voitaisiin luoda muun muassa tuotannosta luopuville maitotilayrittäjille ja mahdollisesti myös hiehohotelliyrittäjinä toimiville uusia ansaintamahdollisuuksia ja turvata heidän työpaikkoja maaseudulla. Tämän myötä maitotilallisella olisi madollisuus keskittyä pelkästään lypsyssä olevien lehmien hoitoon, ruokintaan ja seurantaan, mikä toisi lisää tuottavuutta yrittäjälle. Koulutushankkeeseen osallistuneet maidontuottajat osaavat ruokkia ja hoitaa umpeen menevää ja ummessa olevaa lehmää oikein ja tuottaa sille sopivia rehuja. Umpilehmien hyvät olosuhteet ja ruokinta takaavat lehmälle terveemmän ja tuottoisamman maidontuotantokauden sekä parantavat lehmän kestävyyttä. Lypsylehmän maidontuotanto nousee aina 4-5 tuotoskauteen saakka, joten tuotoskausia lisäämällä saadaan kasvatettua maitotuotosta ja sitä kautta maitotiliä sekä samalla pienennettyä uudistuskustannusta. Umppari -hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeen budjetti on 114 600,54 €. Hankkeen toimijoita ovat Savonia amk, Luonnovarakeskus ja Työtehoseura ry.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49068

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

17.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner