Hanke
Utvecklingsprojekt - 10389

Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja

ProAgria Etelä-Savo ry

01.01.2016 - 29.06.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Unelmakauppa - elintarvikkeesta euroja -hankkeessa halutaan parantaa eteläsavolaisten maaseutuyrittäjien osaamista (omalla tilalla tuottamiensa) maataloustuotteiden arvon lisäämiseksi ja jalostusasteen kasvattamiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntyminen ja näiden avulla maaseutuyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittyminen. Hankkeessa toteutetaan kuluttajille suunnattu Unelmakauppa -kilpailu. Kilpailuista saatuja parhaimpia ideoita jatkojalostetaan yhdessä elintarvikeketjuun kuuluvien yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Ideoiden työstämistä tukemaan yrittäjille järjestetään valmennuskokonaisuus, joka kasvattaa yrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamista. Jotta uudet tuote-/palveluideat olisivat mahdollisimman houkuttelevia asiakkaille ja yrittäjille kannattavia, niin ideoita myös testataan hankkeen aikana. Hankkeessa keskeistä on tapa ottaa asiakkaat ja koko elintarvikeketju mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Elintarvikeketjua kehittävillä toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti alkutuottajien kilpailukyvyn parantamista kytkemällä heidät paremmin maatalouselintarvikeketjuun. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016-30.6.2020

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10389

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

29.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt