Projekt
Utvecklingsprojekt - 10389

Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja

ProAgria Etelä-Savo ry

01.01.2016 - 27.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Unelmakauppa - elintarvikkeesta euroja -hankkeessa halutaan parantaa eteläsavolaisten maaseutuyrittäjien osaamista (omalla tilalla tuottamiensa) maataloustuotteiden arvon lisäämiseksi ja jalostusasteen kasvattamiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntyminen ja näiden avulla maaseutuyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittyminen. Hankkeessa toteutetaan kuluttajille suunnattu Unelmakauppa -kilpailu. Kilpailuista saatuja parhaimpia ideoita jatkojalostetaan yhdessä elintarvikeketjuun kuuluvien yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Ideoiden työstämistä tukemaan yrittäjille järjestetään valmennuskokonaisuus, joka kasvattaa yrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamista. Jotta uudet tuote-/palveluideat olisivat mahdollisimman houkuttelevia asiakkaille ja yrittäjille kannattavia, niin ideoita myös testataan hankkeen aikana. Hankkeessa keskeistä on tapa ottaa asiakkaat ja koko elintarvikeketju mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Elintarvikeketjua kehittävillä toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti alkutuottajien kilpailukyvyn parantamista kytkemällä heidät paremmin maatalouselintarvikeketjuun. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016-30.6.2020

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10389

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

27.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner