Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 59851

Unelmatulevaisuus Metsäkylässä

Voimistelu- ja Urheiluseura Metsäkylän Kurssi r.y.

31.12.2017 - 31.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen nimi tulee Turun yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan yli puolet suomalaisista nuorista näkee oman "unelmatulevaisuutensa" maaseudulla kaupungin läheisyydessä. Metsäkyläläisten yhteissuunnitteluna kehitetyllä hankkeella luodaan niin nuorille kuin vanhemmillekin puitteita unelmatulevaisuuden rakentamiseen Metsäkylässä. Hankkeen suunnittelussa oli mukana edustajia kaikista kylän seitsemästä järjestöstä sekä viisitoista nuorta. Hankkeella mahdollistetaan lasten ja nuorten harrastuksia ja parannetaan järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä kylän yhteisöllisyyttä ja tiedonkulkua. Järjestöjen yhteiset toimintatilat Seuratalon sali ja "yläbaari" kunnostetaan talvilämpimiksi ja viihtyisiksi ja varustetaan ajanmukaisin perusvälinein. Tiloissa aloitetaan nuorten kerho- ja vapaa-ajantoimintaa sekä yhteisöllisiä koko kylän tapahtumia. Nuoret otetaan aktiivisemmin mukaan kylällä toimivien järjestöjen toimintaan ja päätöksentekoon. Kyläläisten tulevaisuudenunelmia ja palvelutarpeita selvitetään haastatteluin ja niiden pohjalta päivitetään kylän kehittämissuunnitelma. Nuorten elinkeinollisuusajattelua vahvistetaan kesätyöprojektilla: nuorille etsitään kesätyö-, työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja kylän yrityksistä ja järjestöistä, ja lisäksi heidän kanssaan ideoidaan uusia palveluita, mm. kesäkahvilaa ja tuottajien yhteistä myyntitoria sekä palveluita joilla autetaan kylän ikäihmisiä asumaan kylällä mahdollisimman pitkään. Kylän sisäistä tiedotusta vahvistetaan päivittämällä sähköpostirekisteri ja avaamalla kyläläisten oma keskustelufoorumi Facebookiin. Ulkoista tiedotusta tehostetaan päivittämällä kylän nettisivut, yritysluettelo, palveluhakemisto ja tonttipörssi. Tonttipörssiä mainostetaan aktiivisesti kylän ulkopuolelle. Hankkeelle haetaan julkisuutta uutisin paikallislehdissä ja TV:ssä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

59851

Startdatum

31.12.2017

Slutdatum

31.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner