Hanke
Utvecklingsprojekt - 14105

Untuvikkojen laadun takaaminen ja viennin houkuttelevuus – tuotantokonsepti

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.10.2015 - 18.03.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on kilpailukykyisen tuotannon kautta mahdollistaa tuotantomäärien nosto, jolla on positiivinen merkitys sekä tuottajan talouteen että välilliset vaikutukset myös hankkeen aluetalouteen. Hankkeen tavoite on luoda tuotantokonsepti broilerinuorikoille, munille sekä untuvikoille, jonka avulla saadaan Suomessa tuotetun untuvikon hinta ja laatu kansainvälisten markkinoiden vaatimalle tasolle. Tuotantokonseptissa painotetaan untuvikkojen terveyden- ja laadunvarmistusjärjestelmän tekoon, samalla luoden mahdollisimman kestävän ja laadukkaan untuvikon vientiin. Tuotantokonseptin ja untuvikon hyvinvointijärjestelmän luonnissa hyväksi käytetään DanHatch Finland Oy:n yhteistyötiloja niin nuorikkojenkasvatuksessa, munantuottajissa sekä broilerin alkukasvatuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14105

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

18.03.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hygien
Internationell/Internationalisering
Livsmedelsexport
Riskhantering
djurens välbefinnande
fjäderfä
husdjursproduktion
jordbruk
resurseffektivitet
säkerhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt