Projekt
Investeringsprojekt - 261392

Uppförande av grilltak vid Blomträsk

Lappfjärds Fiskelag

- 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Byggande av en grillplats med tak vid stranden vid den allmänna båthamnen vid Blomträsk för att betjäna allmänheten, i synnerhet fritidsfiskare och friluftsmänniskor. Speciellt vintertid besöks sjön flitigt av fiskare och där ordnas allmänna fisketävlingar samt fisketävlingar speciellt för barn, pensionärer, företag emellan mm. Den här platsen skulle vara en samlingspunkt vid dessa tävlingar. Platsen kan naturligtvis också användas när som helst och av vem som helst. Byggandet av grillplatsen påbörjas genast då understöd beviljas, (hösten 2023) och färdigställs sommaren 2024.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261392

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner