Projekt
Utvecklingsprojekt - 84348

Urakalla Eteenpäin

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

01.01.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusalueiden maataloustaustaiset koneurakoitsijat ja koneurakointipalveluita kohdealueilla käyttävät kunnat, yritykset, yksityisasiakkaat ja tie- ja kiinteistönhoidon pääurakoitsijat. Koneurakointipalveluilla tarkoitetaan tässä hankkeessa maatalous-, metsä-, maarakennus- ja tie- ja kiinteistönhoitotöihin liittyviä koneurakointipalveluita. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisesti maaseutuyrittäjien koneurakointitoimintaa ja koneurakointityön tuottavuutta ja yritysten kannattavuutta mm. edistämällä uusien digitaalisten työkalujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä koneurakoinnissa ja yrityksen johtamisessa sekä kehittämällä koneyrittäjien liiketoimintaosaamista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada alueellisten urakointipalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaamaan nykyistä paremmin kehittämällä urakointipalveluiden myynti- ja markkinointikanavia ja lisäämällä kontakteja ja yhteistyötä eri tahojen välillä. Hankkeen hyödynsaajina ovat ensisijaisesti koneurakointipalveluita tarjoavat maaseutuyrittäjät, mutta myös kaikki koneurakointipalveluita kohdealueilla ostavat tahot, muun muassa muut maatilat, hevostilat, yksityishenkilöt, kunnat ja seurakunnat sekä tie- ja kiinteistönhoitoalan palveluita tarjoavat huoltoyritykset. Hanke koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa kerätään kohdealueille suunnatuilla kyselyillä tietoa koneurakointipalveluiden tarjonnan ja kysynnän nykytilasta. Toisessa osiossa keskitytään digitaalisten ratkaisujen ja työkalujen käytön edistämiseen ja hyödyntämiseen koneurakoinnissa ja jatkokehitetään jo tehtyjä työkaluja. Kolmas osio koostuu koneurakoitsijoille suunnatuista ajankohtaisista koulutustilaisuuksista ja neljännessä osiossa kehitetään koneurakoitsijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä ja järjestetään urakoitsija-ostaja -tapaamisia, kotimaan opintoretkiä ja ulkomaan opintomatka.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84348

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner