Hanke
Utvecklingsprojekt - 119153

URKRATER – utveckling av besökscentret Meteoria Söderfjärden för 2020-talet

Åbo Akademi

01.03.2020 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

URKRATER - utveckling av besökscentret Meteoria Söderfjärden för 2020-talet. Meteorians mångfald av utbud har på en kort tid blivit en attraktion för besökare i alla åldrar allt från seniorgrupper till skolgrupper även för internationella besökare allt från turister till forskare. Utbudet ger ny kunskap och upplevelser. Under besökscentrets första decennium har det sammanlagda besökarantalet stigit upp mot 100 000. Den särpräglade platsen och besökscentret har en uppenbar potential för en framtida utveckling för inlärning och hållbar besöksnäring. I projektet görs gränsöverskridande satsningar på samarbete och kunskapsbyte med universitet och forskningsinstitutioner samt vetenskapscentra främst över Kvarken men även till övriga Norden och Baltikum. Söderfjärden är ett unikt natur- och kulturarvsobjekt: en världskänd meteoritkrater, ett nationellt värdefullt kulturlandskap och ett Natura2000 område. Besökscentret Meteoria Söderfjärden mitt i området har steg för steg byggts ut under ett decennium och erbjuder idag en mångfald av anläggningar. Den uppbyggda infrastrukturen skulle med uppdaterat innehåll och en pedagogisk utveckling bättre tjäna sitt syfte. Projektets mål är året-om-verksamhet och ett pedagogiskt breddat och fördjupat utbud vid Meteorian för skolor, föreningar, företag och en intresserad allmän publik från hela världen. Projektet tar sikte på en utveckling och ytterligare uppgradering av områdets erkänt höga naturvärde. Områdets identitet stärks och tillförs ett mervärde till nytta för invånare och samfund i regionen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

119153

Aloituspäivämäärä

01.03.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

aktivitetsturism
kultur
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt