Hanke
Utvecklingsprojekt - 42065

Utajärven YhteisBio

Utajärven kunta

09.04.2017 - 23.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Utajärvellä syntyy maataloustuotannosta merkittävä määrä lantaa sekä muita ravinteita sisältäviä orgaanisia aineksia. Maatalouden lannan ja peltobiomassojen ravinne- ja energiapotentiaali on merkittävä. Maatalouden biomassat, mukaan lukien nurmi, muodostavat suuren taloudellisen ja toistaiseksi biokaasun tuotannossa lähes hyödyntämättömän raaka-ainepotentiaalin. Hankkeen avulla rakennetaan pohja yritysten väliselle yhteistyölle, jolla pyritään luomaan kannattava biokaasutuotannon toimintamalli. Tavoitteena on selvittää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti toimiva konsepti, jossa nykyisin hyödyntämätöntä raaka-ainepotentiaalia hyödynnetään perustettavan biokaasulaitoksen raaka-aineena. Hankkeessa luotavaa toimintamallia voidaan hyödyntää muuallakin - hankkeen tavoitteena on selvittää energiayhtiön ja maatilayritysten välisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42065

Aloituspäivämäärä

09.04.2017

Loppumispäivämäärä

23.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
avfall
bioenergi
effektivare stallgödselanvändning
energieffektivitet
flerbranschgårdar
miljö
nätverk
resurseffektivitet
Återanvändning av näringsämnen
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt