Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 41676

Utbyggnad av Bromarv skärgårdshamn

Raseborgs stad

30.04.2017 - 27.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet omfattar muddring av småbåtshamnen i Bromarv till 2,6 m djup samt byggande av 84 m kaj ny kaj som ger plats för bryggor, bränslestation för båtar och bilar samt utrymmen för fiskhantering och parkering. Projektet är det första skedet i verkställighetsplanen som utvecklats av planeringsprojektet ¿Alla bitar på plats¿ i samarbete mellan Raseborgs stad, Bromarv Byraråd rf. och Bromarf Västra fiskargille rf. Muddringsmassorna kommer att deponeras på stranden i enlighet med vattenlovet och bildar underlag för den nya strandlinjen och parkeringen. Projektet syftar till att höja byns livskraft, förbättra servicen och skapa nya jobb.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

41676

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

27.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt