Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 109026

Utbyte av oljevärme till jordvärme

Dragsfjärds Ungdomsförening r.f.

31.03.2020 - 10.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Befintlig oljepanna byts ut mot ny bergvärme

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

109026

Startdatum

31.03.2020

Slutdatum

10.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner