Projekt
Utvecklingsprojekt - 66911

Utsjoen elinkeinojen kehittämishanke

Utsjoen kunta

01.05.2018 - 26.10.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Utsjoella matkailu on vuosikymmenten ajan perustunut Tenojoen lohestukseen. Vuonna 2017 voimaan tullut Tenojoen uusi kalastussääntö romahdutti kesämatkailijoiden määrän Utsjoella, mikä aiheutti murrosvaiheen elinkeinoelämään. Tällä hankkeella haetaan ratkaisua siihen, että saadaan aikaan positiivinen ja eteenpäin vievä kehittämistoiminta, joka näkyy yritysten liikevaihdon kasvuna ja mahdollisena uutena yritystoiminnan syntymisenä sekä alueen elinvoiman vahvistumisena. Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kokeilla uutta kulttuurisensitiivistä ja vuorovaikutteista toimintamallia, jossa eri elinkeinojen edustajat yhdessä maakunnallisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa pohtivat ja etsivät ratkaisuja murrosvaiheessa olevan kunnan elinvoimaisuuden nostamiseksi ja uusien yrittämisen mahdollisuuksien löytämiseksi. Toisena tavoitteena on, että on löydetty uusia markkinoita, jotka hyödyntävät alueen mahdollisuuksia uniikkina ja monipuolisena luonto- ja kulttuurimatkailukohteena. Kolmantena tavoitteena on, että tunnistetaan kasvavan ja kansainvälistyvän matkailun yhteistyömahdollisuudet muiden toimialojen kanssa. Neljäntenä tavoitteena on, että nuorten tietoisuus alueen elinkeinoista sekä työllistymis- ja yrittämisen mahdollisuuksista on lisääntynyt. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. benchmarking-matkat, infotilaisuudet, yhteistyötilaisuudet, yritysten kehittämistarpeiden arviointi sekä markkinaselvitys.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

66911

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

26.10.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner