Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 24914

Utställningslador vid Meteoria Söderfjärden

Sundom bygdeförening rf

22.03.2016 - 10.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Uppförande av två lador för Meteoria Söderfjärdens utställningar: Lada 1 - ett mångfunktionellt utrymme med året om basvärme och med möjlighet vintertid till snabb uppvärmning för korta användningspass för föreläsningar, möten, stenslipning mm. Utställningsmontrar, astronomisk apparatur, pedagogiska energianläggningar kring spl-*, vind- och geoenergi. Lada 2 - ett kallt utrymme för utställning av histroiska jordbruksredskap som använts på Söderfjärden och för vidgade evenemangsmöjligheter.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

24914

Startdatum

22.03.2016

Slutdatum

10.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner