Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 174062

Utveckling av köksverksamhet

Dagcentret Hyddan rf

15.08.2021 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Nödvändig uppdatering för att kunna utveckla köksverksamheten. Målgrupper är dagcentrets klienter, ensamma utstötta, personer med olika former av psykisk och social funktionsnedsättning och deras anhöriga. Målsättningar är utöka personalens trivsel, möjliggör utökad mångsidigare användning, möjliggör flera personer i rehabiliterande verksamhet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

174062

Aloituspäivämäärä

15.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt