Hanke
Allmännyttiga investeringar - 182646

Utveckling av Sjökverterets attraktionskraft

Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr

17.10.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Sjökvarterets attraktionskraft utvecklas för ålänningar och turister genom att förbättra tillgängligheten och infrastrukturen på området. Mer och tydligare information i form av skyltning läggs upp, soptunnor med sortering placeras ut på området och kajen för gästande båtar renoveras. Sjökvarterets kärnuppdrag är att bevara, föra vidare och presentera det åländska maritima kulturarvet. Med den målsättningen skapar Sjökvarteret förutsättningarna för att traditionella verksamheter som relaterar till detta kulturarv ska kunna leva vidare. Verksamheterna i Sjökvarteret behöver fungerande infrastruktur för att kunna verka i området. Med ett levande hantverk kan kulturarvet presenteras och kunskapen föras vidare.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

182646

Aloituspäivämäärä

17.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt