Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 206065

Utveckling-modernisering av livsmedelsproduktionen (Anskaffning av rökugn, fileringslinje och huvudkapningsmaskin)

Ab Salmonfarm Oy

09.06.2022 - 30.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Salmonfarm planerar genomföra en omfattande modernisering av livsmedelsproduktionslinjen. Företaget har en mycket ineffektiv rökugn från 1981. Ugnen har en lång röktid, vilket innebär att den har en hög energiförbrukning, och vid tvätt en stor, negativ miljöpåverkan pga den förbrukade mängden vatten och kemikalier. Genom att investera i en modern rökugn med rökugnsvagnar kan vi förkorta röktiden och därmed öka kapaciteten. Det här leder till bättre utbyte av råvaran, högre kvalitet på slutprodukten och märkbart lägre energiförbrukning.Tvättningen av den nya ugnen skulle vara automatiserad vilket leder till en mindre miljöpåverkan pga en lägre vatten- och kemikalieförbrukning. Under coronapandemin minskade Salmonfarms försäljning av livsmedelsprodukter med 37% då vårt kundsegment bestod av företag.Salmonfarm måste anpassa sig till en snabbt växlande efterfrågan genom att också erbjuda produkter direkt till kunder och då behövs en ny rökugn för att kunna erbjuda kunder ett bredare produktsortiment och således stärka det finansiella resultatet. Huvudkapningen av fisk vid vår nuvarande linje sker manuellt. Det binder upp mycket personalresurser och är fysiskt mycket krävande för personerna som utför arbetet. Genom att uppgradera huvudkapningsmetod till en automatiserad, maskinell process ämnar vi förbättra arbetsvillkoren vilket leder till att sjukskrivningsdagarna eventuellt skulle minska. Den nya huvudkapningsmetodens kapacitet är upp till 100% högre jämfört med det nuvarande sättet, vilket också leder till en halvering av energi- och vattenförbrukningen. En högre utnyttjandegrad av råvaran uppnås genom ett förbättrat utbyte. Salmonfarm ämnar samtidigt uppgradera fileringslinjen med en ny fileringsmaskin. Den nuvarande fileringsmaskinen är snart tio år gammal och på marknaden finns en ny generation maskiner som har många fördelar. De är snabbare, dvs betydande vatten- och energiinbesparingar uppnås, samtidigt som behovet av service uppskattas minska med 50%.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

206065

Startdatum

09.06.2022

Slutdatum

30.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner