Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230519

Uuden energiatehokkaamman ja vähäpäästöisen perämoottorin hankinta

Pyhäjärvi Risto Juhani

13.02.2023 - 03.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Uuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen perämoottorin hankinta. Entinen vm.2006

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230519

Startdatum

13.02.2023

Slutdatum

03.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner