Hanke
Utvecklingsprojekt - 12429

Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma

Turun ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 14.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on raakavesilähteenä toimivan Uudenkaupungin makeavesialtaan ja siihen viljelyalueilta laskevan Sirppujoen vedenlaadun ja luontoarvojen, sekä hyöty- ja virkistyskäytön turvaaminen, olemassa olevan tutkimusaineiston analysointi ja koostaminen. Hankkeen lopputuloksena luodaan hoito- ja käyttösuunnitelma Uudenkaupungin makeavesialtaalle. Hankkeeseen ja suunnitelmaan sisältyy lisäksi mm. valuma-alueen riskien minimointia ja poikkeamiin varautumista. Altaan vedenpinta on nykyisin laittomalla tasolla ja intressit pinnan tasosta moninaisia. Vedenpinnan tason laillistamiseksi on käynnistynyt lupaprosessi. Mikäli ELY-keskuksen tuoreeltaan edellyttämä laillistaminen toteutuu jo hankkeen aikana, on hankkeen muiden elementtien toteuttaminen edelleen vähintäänkin yhtä ajankohtaista. Käyttö- ja hoitosuunnitelman ohessa hanke tuottaa materiaalia päätöksenteon ja eri osapuolia tyydyttävän evaluoinnin tarpeisiin. Vesistökokonaisuudelle on samanaikaisesti haussa muusta rahoituslähteestä sisarhanke Sirppujoelle ja sen valuma-alueelle. Tuo hanke painottuu toteutuessaan tila- ja viljelijäyhteisökohtaiseen neuvontaan, sekä ravinteiden alueelliseen kierrätykseen ja säätösalaojien mittauksiin riskialttiimmilla alunamailla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12429

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

14.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt