Hanke
Utvecklingsprojekt - 118563

Uudenkaupungin merialueen tilan ja virkistyskäytön kehittäminen

Uudenkaupungin kaupunki

02.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella vastataan kaupunkilaisten toiveeseen parantaa vesistön tilaa Kasarminlahden ja Matalanpuhdin alueella ja kasvatetaan yleistä tietoisuutta vesistön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Laajan osallistamisen avulla huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa asukkaiden, yhdistysten ja yritysten näkemyksiä, jolloin hankkeen ja toimenpiteiden hyväksyttävyyskin paranee. Tietoisuus aktivoi osallisia myös omiin tekoihin. Hankkeen rinnalla on valmius käynnistää toimenpiteitä ja tuottaa lisätietoa osallisille esimerkiksi kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden merkityksestä. Hankkeen toimenpiteillä vähennetään vesistöön tulevaa uutta ravinnekuormitusta ja luodaan sitä kautta edellytyksiä alueen ympäristön ja sosiaalisten arvojen parantamiseen. Mittausten ja satelliittiseurannan avulla voidaan seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ennen ja jälkeen niiden toteutusta. Hankkeesta saa lisätietoja Uudenkaupungin kaupungin Kaupunkisuunnittelusta kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Helléniltä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

118563

Aloituspäivämäärä

02.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
rekreations- och hobbyverksamhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt