Projekt
Utvecklingsprojekt - 118563

Uudenkaupungin merialueen tilan ja virkistyskäytön kehittäminen

Uudenkaupungin kaupunki

03.03.2020 - 14.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella vastataan kaupunkilaisten toiveeseen parantaa vesistön tilaa Kasarminlahden ja Matalanpuhdin alueella ja kasvatetaan yleistä tietoisuutta vesistön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Laajan osallistamisen avulla huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa asukkaiden, yhdistysten ja yritysten näkemyksiä, jolloin hankkeen ja toimenpiteiden hyväksyttävyyskin paranee. Tietoisuus aktivoi osallisia myös omiin tekoihin. Hankkeen rinnalla on valmius käynnistää toimenpiteitä ja tuottaa lisätietoa osallisille esimerkiksi kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden merkityksestä. Hankkeen toimenpiteillä vähennetään vesistöön tulevaa uutta ravinnekuormitusta ja luodaan sitä kautta edellytyksiä alueen ympäristön ja sosiaalisten arvojen parantamiseen. Mittausten ja satelliittiseurannan avulla voidaan seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ennen ja jälkeen niiden toteutusta. Hankkeesta saa lisätietoja Uudenkaupungin kaupungin Kaupunkisuunnittelusta kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Helléniltä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

118563

Startdatum

03.03.2020

Slutdatum

14.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner