Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171021

Uudenkylä harjukierros/lohkarepuisto

Nastola-seura ry

01.06.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on rakentaa olemassa olevia polkuja ja kulkureittejä hyväksikäyttäen Lahden kaupungin Uudenkylän geologiaa, historiaa ja kulttuuria esittelevä Uudenkylän harjureitti. Luonto- / kulttuurireitin pituus on noin 5 kilometriä. Hankkeen avulla reitti raivataan, sekä merkitään maastoon. Lisäksi hankkeen avulla tehdään osaan harjukierrosta tarvittavat reittiopasteet sekä infotaulut. Lisäksi hankkeen avulla hankitaan ja asennetaan valaistus harjukierrokseen kuuluvaan lohkarepuistoon. Hankkeen tuloksena alueelle syntyy uusi luonto- / kulttuurireitti, joka lisää Salpausselän geopark -alueen käytettävyyttä, sekä tarjoaa alueen asukkaille uuden virkistysmahdollisuuden alueen asukkaille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

171021

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner