Projekt
Utvecklingsprojekt - 93186

Uudenmaan ruokasektorin kehittäminen

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2019 - 10.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteet ovat tukea Uudenmaan alueen pienten elintarvikeyritysten toimintaedellytyksiä ja jakaa tietoa alueen kehittämistoimista ja mahdollisuuksista, jalkauttaa valtakunnalliseksi valittuja toimenpiteitä sekä toteuttaa Maaseudun kehittämisohjelman ja Uudenmaan maaseutuohjelman tavoitteita tarkoituksen mukaisten logististen ratkaisujen ja myyntikanavien ja vientimahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteena on tukea liiketoiminta- ja verkostomalleja, lisätä alalla toimivien kehittäjien ja yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa alan yritysten yhteishankkeita sekä kilpailukykyä. Uudenmaan ruokasektorin kehittämishanke hyödyntää aiemmissa lähiruoan keittämishankkeissa tehtyjä verkostoja. Lähiruoan ohella luomu- ja luonnontuotteilla on paikallisen ruoan tuotannossa ja viennissä kasvava merkitys. Pientenkin yritysten on mahdollista päästä maailmalle yhteistyömallien, alihankinnan ja verkostoitumisen avulla. Uudenmaan ruokasektorin kehittämishanke toimii valtakunnallisen Ruokasektorin koordinaatiohankkeen Uudenmaan aluetoimijana. Yhteistyöhankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Uudenmaan maakunnan paikalliset lähiruoka-, luomu- ja luonnontuote-tuottajat, sekä elintarvikealan mikro- ja pk-yritykset. Laajempi kohderyhmä käsittää koko lähiruoka-arvoverkon; ruokaketjun muut toimijat ja kehittäjäorganisaatiot ja hanketoimijat. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä kohderyhmän kanssa, tukee tiedonsiirtoa sekä kohderyhmälle että kehittäjille alan ajankohtaisesta tiedosta, tutkimuksista ja vientimahdollisuuksista. Elintarvikeyrittäjien valmiuksia vientiin tuetaan, ja heitä ohjata eteenpäin. Hanke tiedottaa alan työllistämismahdollisuuksista ja tukee uutta yrittäjyyttä. Hanke selvittää elintarvikealanpienyritysten tarpeita ja toiveita kehittämistoimenpiteille uudelle rahoituskaudelle. Tavoitteet on jaettu toimenpiteisiin yhteistyö, vientimahdollisuuksien avaaminen ja viestintä- ja näkyvyyden edistämi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93186

Startdatum

01.04.2019

Slutdatum

10.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner