Projekt
Utvecklingsprojekt - 143801

Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.11.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen elintarvikealan yrittäjien ja yritysten osaamista sekä tuoda elintarvikealan tietoa yrittäjille ja toimijoille sekä alaa lähellä oleville toimialoille elintarvikealan kehittämiseksi Kaakkois-Suomessa. Hankkeen alatavoitteena on - innostaa, kannustaa ja ohjata alueen elintarvikealan yrityksiä uusien tuotteiden/palvelujen, laadun, kannattavuuden, kestävän kehityksen, vastuullisen ruokatuotannon, kv-toiminnan kehittämiseen. - tarjota yrityksille uusia signaaleja alan innovaatioiden, tuotteiden ja pakkausten jne. kehittä-misessä, kestävän kehityksen, vastuullisen ruuantuotannon ja kv-toiminnan merkeissä. - luoda yrittäjille valmiuksia vuoden 2022 Artesaaniruokakilpailuun - nostaa alueen elintarviketuotannon laadullista ja määrällistä tasoa - vahvistaa elintarvikealan näkyvyyttä ja imagoa alueella. Hankkeen toimenpiteet ovat elintarvikealan tiedotus eri muodoissaan, alueseminaarit, työpajat, sekä opintomatkat kotimaassa ja Ruotsissa. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista koulutusta ja toteutetaan monimuotokoulutuksena. Hankkeen aikana ja toimenpiteiden tuloksena syntyy raportti “Kaakkois-Suomen elintarvikealan kehitysnäkymät ja kehittämisen strategiset painopisteet”. Hankkeen toimintaa ja elintarvikealan tulevia kehitystoimia varten perustetaan alueellinen kehitysryhmä. Hankkeen toimintaa seuraa ohjausryhmä. Hankkeen toteutusaika 1.11.2020-31.12.2022

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143801

Startdatum

01.11.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner