Projekt
Utvecklingsprojekt - 58574

Uudet ja kehittyvät yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla (PUHTI)

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2017 - 02.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen taustalla ovat yhtäältä uhka maaseudun tyhjenemisestä ja elinvoimaisuuden katoamisesta ja toisaalla mahdollisuudet, joita suuret rakenteelliset uudistukset - maakunta- ja sote- uudistus- mahdollistavat. Hanke pyrkii löytämään ennakoivia innovatiivisia ratkaisuja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti Pohjois-Karjalan maaseudun taloudellista kestävyyttä ja elinolojen houkuttelevuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä kiihdyttää maaseutualueiden vetovoimaa ja elinvoimaisuutta uusilla liiketoimintamalleilla, joissa kolmannen sektorin, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöllä luodaan alueille uutta elinvoimaisuutta. Toimintakenttänä hankkeessa on koko maakunta pois lukien Joensuun keskustan alue. Hankkeen tuloksena on yhteisöllisyyden yrittäjyyden edistäminen maaseudulla: toimivien liiketoimintamallien innovointi, maaseudun yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja osuustoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen sekä maaseudun toimijoiden ja kuntien välisen yhteistyön edistäminen uusien yhteistyömuotojen rakentamiseksi. Hanke koostuu kolmesta toisiaan läpileikkaavasta ja tukevasta toimenpidekonaisuudesta, jotka mahdollistavat yhteiskehittämisen ja uudenlaisten käytäntöjen ja toimintamallien synnyttämisen ja levittämisen. Hankkeen kautta luodaan uusi yhteistoimintamalli, jolla uudistetaan ja kehitetään uutta yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa maaseudulla. Hankkeen kokonaisuudesta ja hallinnoinnista vastaa Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Hanke sivuaa seuraavia aloja: hyvinvointi, matkailu, kauppa, logistiikka, elintarviketuotanto ja muut uudet digitaalisia alustoja hyödyntävät alat. Hanke hyödyntää valtioneuvoston kärkihanketta Älykäs maaseutu, jossa edistetään uusia digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja erityisesti maaseudulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58574

Startdatum

31.12.2017

Slutdatum

02.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner