Projekt
Utvecklingsprojekt - 22390

Uudistava nautakarjatalous

Ahlmanin koulun Säätiö sr

01.01.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nautakarjatalous on nostettu ilmastokeskustelussa erityisen huomion kohteeksi Suomen olosuhteissa osin väärin perustein. Ekokriisien myötä kuluttajat tulevat entistä laatutietoisemmiksi ruoan suhteen ja kiinnittävät huomiota ruoan hiilijalanjälkeen, eettisyyteen sekä tuotantotapoihin. Uudistava, regeneratiivinen nautakarjatalous vastaa tähän kysyntään ja etenkin suomalaisilla pien- ja perhetiloilla on hyvä asema tulevaisuudessa, jos ne kykenevät keskittymään entistä kokonaisvaltaisemmin maan kasvukunnon parantamiseen ja hiilitaseen nostamiseen ja siten ruokaturvan lisäämiseen. Ahlmanin koulun Säätiön toteuttama Uudistava nautakarjatalous on vuosina 2020-2022 toimiva koulutushanke, jossa nautakarjatuottajat tarkastelevat tuotantoaan uusista näkökulmista tilan ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyen. Koulutukseen osallistuvat oppivat kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, oppivat maan kasvukunnon parantamisesta ja hiilinielujen lisäämisestä, eläinten ja tuottajan hyvinvoinnista sekä osaavat huomioida kuluttajan ruokaketjun aktiivisena toimijana. Kestävä kehitys pyrkii säilyttämään ja olemaan huonontamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Regeneratiivinen maatalous menee pidemmälle ja pyrkii parantamaan maaperän biologiaa ja maan mikro-organismien tasapainoa. Nämä seikat mahdollistavat korkeammat tuotot ja paremman talouden, sekä ekologisesti kestävän ja satovarman ruoan tuotannon, mikä korostuu sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Tällöin maatalous alkaa myös tuottamaan positiivisia ympäristövaikutuksia, edistämään hiilensidontaa sekä parantamaan kasvien hyvinvointia. Ruoantuotannosta ja nautakarjataloudesta voi tulla osa ilmasto- ja ekokriisien ratkaisua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22390

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner