Hanke
Utvecklingsprojekt - 192485

Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä (UVIDI)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2022 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ruokateollisuuden ympäristötavoitteet luovat maatiloille tarpeen kehittää osaamisiaan ja kyvykkyyksiään. Yksi keskeisimmistä kehittämisen alueista liittyy alkutuotannon vähähiilisyyden edistämiseen. Tässä maatalouden hiilen sidonta on keskeinen osatekijä, jota voidaan edistää uudistavan viljelyn keinoin. Tuotantoketjujen digitalisoituessa maataloustuotanto on ottamassa vauhdilla käyttöön erilaisia digitaalisia työvälineitä, jotka koskettavat yksittäisiä viljelijöitä. Digitalisaatiota hyödynnetään laajasti paitsi hiiliviljelyn todentamisessa ja seurannassa, myös monenlaisissa viljelyyn liittyvissä tehtävissä. Hankkeen tarkoituksena on edistää uudistavan viljelyn toimintatapojen tuntemusta ja osaamista hämäläisillä maatiloilla koulutuksen ja osallistavan pienryhmätyöskentelyn kautta. Tämä toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hallinnoiman Carbon Action-verkoston välisenä yhteistyönä. Samalla tehdään uudistavan viljelyn digitalisaation kehittämistyötä osallistavassa prosessissa viljelijöiden kanssa. Tätä varten valitaan hankkeen toiminta-alueelta uudistavaa viljelyä toteuttavia pilottitiloja, joiden kanssa yhteistyössä pilotoidaan uudistavaa viljelyä tukevia ja todentavia mittauksia ja digitaalisia ratkaisuja. Viljelijöiden lähtökohdista toteutetut digitalisaatiopilotit toteutetaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen (IL) ja BSAG:n kanssa, ja ne kytkeytyvät BSAG:n ylläpitämään pelto-observatoriopalveluun. Hankkeessa viljelijät pääsevät Carbon Actionin ylläpitämän vuorovaikutuksen, viestinnän ja verkottumisen piiriin, sekä saavat mahdollisuuden osallistua hankkeessa toteutettavaan tiedon jakamiseen ja koulutukseen. Tuloksena syntyy myös viljelijöille suunnattu, ohjattu verkkokoulutustuote, joka on käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa toteutettujen digitalisaatiopilottien pohjalta syntyy Carbon Actionin pelto-observatorion kehittämistä palveleva, HAMKin koordinoima alueellinen kehityslaboratorio.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

192485

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
klimatförändring
kommunikation
miljö
växtproduktion
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt