Hanke
Utvecklingsprojekt - 38207

Uudistuva Elonkierto

Luonnonvarakeskus

01.01.2017 - 30.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tuloksena Elonkiertoon syntyy uusi esittelykohde. Tiedon havainnollistamisessa käytetään hyödyksi nykyaikaisia digitaalisia menetelmiä perinteisten keinojen lisäksi. Elonkierron www-sivuille tehdään esittelyvideo. Hankkeessa suunnitellaan, miten digitekniikka otetaan laajemmin käyttöön Elonkierrossa. Elonkiertoon tehdään markkinointisuunnitelma, joka tehostaa markkinointia, lisää Elonkierron tunnettavuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti ja samalla lisää koko seutukunnan tunnettavuutta. Hankkeen aikana koululaiset osallistuvat Elonkierron makasiinille rakennetavan näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekevät ympäristötaideteoksen. Paikalliset nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan oman tapahtuman, ja luontokerhossa kokeillaan tiedekoulua. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat seudun asukkaat, erityisesti koululaiset ja nuoret. Tavoitteena on profiloida Elonkiertoa tiede- ja biotalouspuistona ja tuoda tietoa esille nykyaikaisin menetelmin kuitenkin puiston olemassa olevaa rakennetta ja ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteena on Luken uusimman tutkimustiedon ja ajankohtaisten hankkeiden havainnollistaminen, tiedotus ja viestintä entistä ymmärrettävämmin laajemmalle alueelle ja erilaisille kohderyhmille. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä alueella aktivoimalla asukkaita, erityisesti nuoria, mukaan toimintaan ja piristää alueen elinkeinoelämää houkuttelemalla lisää matkailijoita alueelle. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa puiston opetuksellisuutta ja tarjota kouluille paremmat mahdollisuudet hyödyntää Elonkiertoa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisympäristönä. Hankkeen tavoitteena on etsiä uudenlaisia toimintatapoja tapahtumien tuottamisessa ja löytää uusia yhteistyökumppaneita. Yhdessä järjestetyt tapahtumat ja toiminta lisäävät yhteisöllisyyttä alueella ja sitä kautta koko alueen hyvinvointia. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38207

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
aktivitetsturism
digitalisering
kommunikation
marknadsföring
samhörighet
turism
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt