Projekt
Utvecklingsprojekt - 38207

Uudistuva Elonkierto

Luonnonvarakeskus

01.01.2017 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tuloksena Elonkiertoon syntyy uusi esittelykohde. Tiedon havainnollistamisessa käytetään hyödyksi nykyaikaisia digitaalisia menetelmiä perinteisten keinojen lisäksi. Elonkierron www-sivuille tehdään esittelyvideo. Hankkeessa suunnitellaan, miten digitekniikka otetaan laajemmin käyttöön Elonkierrossa. Elonkiertoon tehdään markkinointisuunnitelma, joka tehostaa markkinointia, lisää Elonkierron tunnettavuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti ja samalla lisää koko seutukunnan tunnettavuutta. Hankkeen aikana koululaiset osallistuvat Elonkierron makasiinille rakennetavan näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekevät ympäristötaideteoksen. Paikalliset nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan oman tapahtuman, ja luontokerhossa kokeillaan tiedekoulua. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat seudun asukkaat, erityisesti koululaiset ja nuoret. Tavoitteena on profiloida Elonkiertoa tiede- ja biotalouspuistona ja tuoda tietoa esille nykyaikaisin menetelmin kuitenkin puiston olemassa olevaa rakennetta ja ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteena on Luken uusimman tutkimustiedon ja ajankohtaisten hankkeiden havainnollistaminen, tiedotus ja viestintä entistä ymmärrettävämmin laajemmalle alueelle ja erilaisille kohderyhmille. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä alueella aktivoimalla asukkaita, erityisesti nuoria, mukaan toimintaan ja piristää alueen elinkeinoelämää houkuttelemalla lisää matkailijoita alueelle. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa puiston opetuksellisuutta ja tarjota kouluille paremmat mahdollisuudet hyödyntää Elonkiertoa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisympäristönä. Hankkeen tavoitteena on etsiä uudenlaisia toimintatapoja tapahtumien tuottamisessa ja löytää uusia yhteistyökumppaneita. Yhdessä järjestetyt tapahtumat ja toiminta lisäävät yhteisöllisyyttä alueella ja sitä kautta koko alueen hyvinvointia. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

38207

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner