Projekt
Utvecklingsprojekt - 291855

Uudistuva maaseudun yrittäjyys digiajassa

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 27.02.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena on lisätä yksin- ja mikroyrittäjien ymmärrystä ja osaamista digitalisaation teemoista kuten verkkoliiketoiminnan, alustatalouden ja digiyrittäjyyden mahdollisuuksista, datan ja tekoälyn hyödyntämisestä sekä digiturvallisesta työympäristöstä liiketoiminnan turvaamiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2024 - 28.2.2026. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat erityisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maaseutualueilla toimivat eri toimialojen yksinyrittäjät ja mikroyritykset, lisäksi yrittäjyyttä suunnittelevat ja yritysten kanssa tekemisissä olevien sidosryhmien edustajat. Hankkeessa tuotetaan tiedotusmateriaalia ja toteutetaan verkkotyöpajoja, joissa esitellään konkreettisia esimerkkejä liiketoiminnan digitalisoimiseksi ja soveltamiseksi sekä esitellään uusia mahdollisuuksia yrittäjyyden moninaistamiseen, uudistamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen. Verkkotyöpajat ovat käytännössä avoimia ja maksuttomia kaikille teemasta kiinnostuneille ja tietoa hakeville. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yrittäjille suunnattuja lähityöpajoja eri paikkakunnilla. Pidemmällä tähtäimellä hanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta luoden uusia yrittäjyyspolkuja, digiyrittäjyyden muotoja, lisätulo- tai työllistymismahdollisuuksia ja sitä kautta mahdollisesti uusia palveluita maaseudulle. Hankkeessa tuotettu materiaali tulee katseltavaksi Suomen Yrittäjäopiston www-sivuille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

291855

Slutdatum

27.02.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner