Projekt
Utvecklingsprojekt - 10552

Uus-Urakka

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

07.09.2015 - 16.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää Uudenmaan maatalousyrittäjien koneurakointitoimintaa ja erityisesti yritystoiminnan johtamista, hyödyntää uusia innovaatioita ja työkaluja urakointitoiminnassa ja kouluttaa urakoitsijoita niiden käyttöön. Lisäksi tavoitteena on kehittää koneurakoitsijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä ja rakentaa sähköinen Urakka-Foorumi urakoitsijoiden ja heidän asiakkaidensa kohtaamispaikaksi. Hankkeessa myös parannetaan koneurakoitsijoiden liiketoimintaosaamista kouluttamalla heitä yrityksen johtamiseen ja talousosaamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat aktiivisesti koneurakointia tai harkitsevat koneurakoinnin aloittamista. Hankkeessa järjestettävät koulutustilaisuudet yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta kohdistetaan myös muille maaseudun pienyrittäjille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10552

Startdatum

07.09.2015

Slutdatum

16.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner