Projekt
Utvecklingsprojekt - 49109

Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut

Lapin Yliopisto

01.09.2017 - 30.09.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien palvelutoimintaa ja sen saatavuutta uudenlaisiin sähköisiin palveluihin liittyvien kokeilujen kautta. Lähtökohtana on, että palvelujen kehittämisessä keskitytään sote-uudistuksen jälkeiseen palvelurakenteeseen, jolloin palvelutuotannon toimintamalleja kehitetään sivistyspalveluissa, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa sekä teknisissä palveluissa. Palveluiden uusilla toimintamalleilla voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Kehitettävät palvelut valikoituvat mukaan lähtevien kuntien tarpeista, jotka määritellään tarkemmin hankkeen käynnistyessä. Kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi sähköinen asiointi asiakkaan palveluprosessin näkökulmasta, kuntalaisten osallisuuden edistäminen digitalisaatiota ja sähköisiä palveluita hyödyntämällä ja digitaaliset ratkaisut hyvinvoinnin edistämisessä. Kehittämisprosessin tuloksena syntyy lisäksi jokaiselle kunnalle laadittu sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelma (digistrategia), joka sisältää hankkeen yhteydessä kehitettävien sähköisten palveluiden käytäntöön juurruttamisen lisäksi pitkän aikavälin sähköisten palveluiden kehittämis- ja toteutussuunnitelman. Sähköisten palvelujen kehittämistä tuetaan kuntien avainhenkilöistä muodostettavalla kehittäjätyöryhmällä, palvelutarpeiden kartoittamisella, korkeakoulujen asiantuntijatuella ja kaikki toimijat osallistavilla työpajoilla sekä henkilöstökoulutuksella ja prosessiarvioinnilla. Hankkeessa tehdään lisäksi yhteistyötä muiden paikallisten hankkeiden ja valtiovarainministeriön Digikunta -kokeiluhankkeen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49109

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

30.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner