Hanke
Utvecklingsprojekt - 49109

Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut

Lapin Yliopisto

31.08.2017 - 29.09.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien palvelutoimintaa ja sen saatavuutta uudenlaisiin sähköisiin palveluihin liittyvien kokeilujen kautta. Lähtökohtana on, että palvelujen kehittämisessä keskitytään sote-uudistuksen jälkeiseen palvelurakenteeseen, jolloin palvelutuotannon toimintamalleja kehitetään sivistyspalveluissa, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa sekä teknisissä palveluissa. Palveluiden uusilla toimintamalleilla voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Kehitettävät palvelut valikoituvat mukaan lähtevien kuntien tarpeista, jotka määritellään tarkemmin hankkeen käynnistyessä. Kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi sähköinen asiointi asiakkaan palveluprosessin näkökulmasta, kuntalaisten osallisuuden edistäminen digitalisaatiota ja sähköisiä palveluita hyödyntämällä ja digitaaliset ratkaisut hyvinvoinnin edistämisessä. Kehittämisprosessin tuloksena syntyy lisäksi jokaiselle kunnalle laadittu sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelma (digistrategia), joka sisältää hankkeen yhteydessä kehitettävien sähköisten palveluiden käytäntöön juurruttamisen lisäksi pitkän aikavälin sähköisten palveluiden kehittämis- ja toteutussuunnitelman. Sähköisten palvelujen kehittämistä tuetaan kuntien avainhenkilöistä muodostettavalla kehittäjätyöryhmällä, palvelutarpeiden kartoittamisella, korkeakoulujen asiantuntijatuella ja kaikki toimijat osallistavilla työpajoilla sekä henkilöstökoulutuksella ja prosessiarvioinnilla. Hankkeessa tehdään lisäksi yhteistyötä muiden paikallisten hankkeiden ja valtiovarainministeriön Digikunta -kokeiluhankkeen kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49109

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

29.09.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

digitalisering
nya tjänster
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt