Projekt
Utvecklingsprojekt - 128618

Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle (ArvoLiike)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena tässä hankkeessa on lisätä maaseudulla toimivien yrittäjien tietoutta kerros / sisäviljelyn mahdollisuuksista ja kustannusrakenteista. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa kasveista, joita teknologialla on kannattavaa tuottaa sekä markkinoista, joilla on tarve tämänkaltaiselle tuotannolle. Tavoitteena on myös tuoda näitä toimijoita yhteen ja mahdollistaa toimijoille pohjatietoa mm. investointipäätöksiin ja ohjata sopiviin rahoitusinstrumentteihin. Sisä- ja kerrosviljely on uudenlaista teknologiaa, jonka soveltuvuus nykylainsäädäntöön tai tukimuotoihin on osin kehittymätöntä ja sitä ei riittävästi tunneta tai osata soveltaa. Hankkeen tavoitteena onkin myös selvittää näitä kustannuksiin ja toimintaan vaikuttavia seikkoja niin maanviljelijälle, kuin maatilan ulkopuoliselle toimijalle, joka mahdollisesti hyödyntäisi esim. hyödyntämätöntä hallitilaa kerrosviljelytoimintaan. Ongelmat, joita ratkaistaan: 1. Maaseudun elinvoiman ja elinkeinomahdollisuuksien lisääminen ja laajentaminen lisäämällä tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksia 2. Uusien kasviperäisten raaka-ainetarpeiden täyttäminen ja tuotekehittelyn mahdollistaminen. 3. Biomassan kokonaishyödyntäminen ilmastoviisaasti

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128618

Startdatum

01.08.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner