Projekt
Utvecklingsprojekt - 75280

UusiutuWat – Kestävä energiatalous Pohjois- Karjalan maaseutuyrityksissä

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

UusiutuWat hankkeen lähtökohtana on maaseudun elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen parantamalla yritysten energiaomavaraisuutta, -tehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien hyödyntämistä. Alueen maaseutuyrityksille ja yritysryhmille tarjotaan kannattavia yritysten taloutta vahvistavia toimenpiteitä ja yhteistyötapoja, joiden avulla voidaan turvata maaseudun elinvoimaisuutta. Huomattavan resurssipohjan muuntaminen kannattavaksi elinkeinotoiminnaksi perustuu yhteistyöverkostoihin, joissa on mukana yrityksiä, yhteisöjä, julkinen sektori ja tutkimus- ja kehittämistoimijoita. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjala. Hanke kohdistuu erityisesti maaseudun yrityksiin, mukaan lukien maatilat, energiayritykset, polttoaineyrittäjät, korjuuyritykset, sekä uusiutuvan energian ratkaisuista ja hiilineutraalisuudesta kiinnostuneet maaseudun teollisen tuotannon ja palvelujen yritykset ja paikallisyhteisöt. UusiutuWat hankkeen päätavoitteena on edistää maaseutuyritysten yhteistyötä uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Energiaomavaraisuuden parantamisella tavoitellaan yritysten parempaa taloudellista kannattavuutta ja uusia liiketoimintoja, aluekehityshyötyjä, parempaa huoltovarmuutta ja ympäristöhyötyjä. Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta edistetään liiketoimintoja, jotka olisivat yksittäisille yrityksille haasteellisia. Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö monipuolistavat alueen maaseutuyritysten toimintaa, parantavat infrastruktuurin ja koneiden käyttöastetta ja luovat paikallisesti merkittäviä pitkäaikaisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaista maaseudun pienyritystoiminnan uudistamista, yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä. Se edistää Pohjois-Karjalan ilmasto ja energiaohjelman tavoitetta kohti lämmitysöljystä vapaata Pohjois-Karjalaa. Lisäksi hankealue on osa HINKU (hiilineutraalit kunnat) verkostoa ja tukee sen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75280

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner