Hanke
Investering - 27213

Uutta intoa investoinneista -teemahanke

Koillismaan Leader ry

09.09.2015 - 23.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Uutta intoa investoinneista -teemahanke kokoaa Koillismaan Leaderin alueen rekisteröityjen yhdistysten pieniä hankkeita yhdeksi isommaksi hankkeeksi. Hankeasetus määrää, että Leader -rahoitusta ei voida myöntää alle 5000 eruron hankkeille. Kuusamon, Taivalkosken ja Posion alueella on useita yhdistyksiä, jotka on kooltaan ja resusseiltaan niin pieniä, ettei niillä ole mahdollisuuksia toteuttaa suuria hankkeita. Pienille hankkeille on ilmennyt selkä tarve. Teemahankkeilla mahdollistetaan "hankemaailmaan" tutustuminen pienin taloudellisin ponnistuksin. Hankkeessa toteutetaan kone-, laite- ja kalusto- sekä pienimuotoisia rakennusinvestointeja, joiden kustannusarvio on 1000 - 9000 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

27213

Aloituspäivämäärä

09.09.2015

Loppumispäivämäärä

23.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt