Hanke
Utvecklingsprojekt - 10235

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.09.2015 - 13.09.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Suomessa luomutuotteille on kysyntää, vaikka meillä luomuelintarvikkeiden markkinat ovat kehittyneet hitaammin moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Satakunnassa on runsaasti hyödyntämätöntä luomupotentiaalia. Maakunnan luontaisia ja olemassa olevia vahvuuksia ja korkeatasoista alkutuotannon osaamista on hyödynnettävä. Useiden selvitysten mukaan kannattavuus ainakin osassa luomutuotantoa on vähintään yhtä hyvä tai jopa parempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Kannattava luomutuotanto vaatii kuitenkin alkutuottajilta osaamista sekä sitoutumista oman luomutuotannon jatkuvaan kehittämiseen. Jatkojalostajien tarve on saada luomuraaka-aineiden tuotanto tasolle, joka mahdollistaisi luomujalosteiden varmemman tuotannon kustannustehokkaasti. Tämän tiedonvälityshankkeen tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia parhaista käytännöistä niin tuotannon, jalostuksen kuin markkinoinninkin osalta kotimaasta ja ulkomailta satakuntalaisille alkutuottajille ja jalostusyrityksille. Tavoitteena on aluetaloudellisesti saada positiivinen vaikutus koko Satakunnan elintarvikeklusterin kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Tiedonvälityksen tueksi järjestetään kaikille avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia ja pellonpiennarpäiviä sekä yritysvierailuja luomutiloille ja jalostaviin yrityksiin tutustuen niiden menestyksellisiin toimintatapoihin. Hankkeessa tullaan myös järjestämään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia, joissa saatetaan luomutoimijoita yhteen keskenään sekä jalostusyritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa (vähittäiskauppa, tukut, ammattikeittiöt). Hankkeen toteuttavat Satafood Kehittämisyhdistys ry, Pyhäjärvi-instituutti ja ProAgria Länsi-Suomi ry. Hankeaika on 1.9.2015-31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10235

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

13.09.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Livsmedelsförädling
djurens välbefinnande
eko
husdjursproduktion
jordbruk
kommunikation
korta distributionskedjor
logistik
nätverk
växtproduktion
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt