Hanke
Utvecklingsprojekt - 137803

Uutta Kiteen Koivikolle -yritysryhmähanke

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

29.06.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Koivikon alue Kiteen Puhoksessa valtatie 6 vieressä on kokonaisuutena perinteikäs ja jo varsin tunnettu. Alue yksityisomisteisine puitteineen ja ympäröivine yrityksineen mahdollistaa monipuolisesti elintarvikkeiden jatkojalostustoiminnan sekä maaseutuun liittyvien matkailu-, majoitus-, elämys- ja harrastuspalveluiden tarjoamisen ja edelleen kehittämisen eri asiakaskohderyhmille. Koivikon Kartano Oy, Annin Kartano Oy ja MaitoKarelia / Karelia SanKar Oy lähtevät koordinoidussa yhteistyössä kehittämään Koivikon palvelu- ja tuotetarjontaa. Tavoitteena on rakentaa toimiva, kasvava palvelu-, tuote- ja toimijaverkostokokonaisuus, jossa keskeisinä arvoina ovat yhteisöllisyys ja yhteistyö, luonnon ja ihmisen kestävä vuorovaikutus sekä perinteisten arvojen uudistaminen menneiden sukupolvien työtä kunnioittaen. Koivikon alueesta pyritään tekemään matkailullisesti vetovoimainen ja monipuolinen kohde pistäytymiseen ja viipymiseen pidempäänkin. Sijainnillisesti Koivikko toimii sisäänheittoporttina Keski-Karjalan seudulle. Yritysryhmähankkeessa kehitetään lisäksi elintarvikkeiden jatkojalostustoimintaa. Hankkeen toteutuksessa yritysten yhteisissä toimenpiteissä keskitytään uusien matkailupalvelutuotteiden kehittämiseen ja Koivikon brändin rakentamiseen liittyviin toimiin. Tuotteistettavia ja pilotoitavia uusia, toimijoiden yhteistyössä toteutettavia palvelutuotteita ovat esimerkiksi Open Farm -kierrokset, Porukan Puoti ja Noutopiste, Juustola-vierailut sekä eräelämyspalvelut. Markkinointi-ilmeen ja -toimenpiteiden suunnittelu tehdään niin ikään yhdessä, samoin käytettäväksi soveltuvien digitaalisten järjestelmien soveltuvuustestaukset. Tila- ja toimintasuunnitelmissa huomioidaan energiatehokkuus ja kestävän kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet. Yrityskohtaiset toimenpiteet linkittyvät yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin. Toimenpiteiden toteutuksessa hyödynnetään asiantuntijapalveluja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

137803

Aloituspäivämäärä

29.06.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Livsmedel
Livsmedelsförädling
flerbranschgårdar
matturism
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt