Projekt
Utvecklingsprojekt - 35649

Uutta liiketoimintaa sivutuotteista – Uusivu

Luonnonvarakeskus

01.01.2017 - 01.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kasvis-, pienteurastamo-, kala- ja broileriyrityksissä muodostuu paljon erilaisia, erilaatuisia sekä eri tarkoituksiin sopivia sivutuotteita, joita voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, jos se olisi taloudellisesti järkevää. Yrityksissä on syntynyt tarve kehittää sivutuotteiden hyödyntämistä nykyisestä, koska sivutuotteiden käsittelyvaatimukset kiristyvät ja samanaikaisesti käsittelylaitosten maksut sekä kuljetuskustannukset koetaan suurina. Sivutuotteiden käsittelyä voitaisiin tehostaa ja taloudellisuutta parantaa erilaisten yritysten yhteistyötä kehittämällä sekä lisäämällä tietoa sivutuotteiden käyttömahdollisuuksista ja arvoketjuista. Uusivu-hankkeessa kehitetään yritysten yhteistyötä tuomalla yrityksiin tietoa potentiaalisista yhteistyökumppaneista sekä organisoimalla malleja tehokkaista käsittelyketjuista, yhteisten laitteiden hyödyntämisestä ja yhteiskuljetuksista. Lisäksi selvitetään tapoja käsitellä sivutuotteet siten, että niistä voidaan valmistaa uusia tuotteita. Käsittelyketjua tarkastellaan kestävän kehityksen vaatimusten pohjalta (ympäristö, talous, sosiaalinen kestävyys). Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään selvittämällä mahdollisuudet tiedonkäsittelyn tehostamisessa ja markkinoinnissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35649

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

01.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner