Hanke
Utvecklingsprojekt - 22542

Uutta poistotekstiileistä – Uudet materiaalien käyttö- sekä liiketoiminnan kasvumahdollisuudet yritysryhmässä

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

31.05.2016 - 22.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kolmen pohjoiskarjalaisen mikroyrityksen yhteisessä yritysryhmän kehittämishankkeessa syvennetään ko. toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamista sekä tietoutta tuotekehitys-, asiakas-, markkinointi- ja myynti- sekä sopimushallintaprosesseissa. Hankkeessa suunnitellaan ja teetetään määriteltyjen yhteisten ja yrityskohtaisten uusien tuotteiden ja tuoteperheiden protot, kartoittaen uusien tekstiilimateriaalien käyttö- ja soveltuvuusmahdollisuudet tuotteisiin ja kunkin liiketoiminnassa. Yrityskohtaisten tarpeiden mukaan rajaten kartoitetaan yritysten olemassa oleville ja hankkeessa kehittämille tuotteille / tuoteperheille kysyntä rajatusti koti- ja kv-markkinoilla, selvittäen potentiaaliset uudet kotimaiset ja kansainväliset asiakaskohderyhmät, markkina- ja myyntikanavat. Tuotekehitystoimenpiteiden ja asiakaskohderyhmä-, markkina-, myyntikanava- ja uusien materiaalien kartoitusten tueksi hankkeessa toteutetaan tarpeenmukaisesti benchmarking-/opintomatkoja sekä sopimusjuridiikkaneuvontaa. Tavoitteena on luoda edellytykset ko. yritysten liiketoiminnan kannattavalle kasvulle ja laajentumiselle, pohjautuen hankkeen toimenpiteiden kautta saatuihin kokemuksiin ja tietoon, tuote-/palveluvalikoiman laajentumiseen sekä yritysten liiketoimintaosaamisen kehittymiseen mainituilla osa-alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22542

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

22.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt