Projekt
Utvecklingsprojekt - 145143

Uutta tekniikkaa tuholaisten hallintaan Keski-Suomen marjatiloilla (TekMarja)

Luonnonvarakeskus

28.02.2021 - 19.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomessa on noin 100 marjanviljelytilaa. Eniten viljellään herukoita ja mansikoita. Suomalaisten marjojen markkinatilanne on hyvä ja kysyntää on enemmän kuin on tarjontaa. Ilmastonmuutos muuttaa viljely-ympäristöä ja vaatii sopeuttamista: Uudet tuhoojat runsastuvat, mutta ympäristövaikutusten vuoksi torjunta-ainevalikoima supistuu. Myös kuluttajien tietoisuus ja vaatimukset viljelyn aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen kasvavat. Integroidun viljelyn periaate edellyttää tuhoojien päivittäiseen tarkkailuun perustuvaa kasvinsuojelua. Digitalisaatio mahdollistaa aikaa säästävän, etäluentaan perustuvan tarkkailun, mutta marjatiloilla tekniikka ei ole vielä käytössä. Tarkkailu, kemiallisten torjunta-aineiden valikoiman supistuminen ja resistentit tuhoojakannat edellyttävät uusia tehokkaita hallintakeinoja. Uutta tekniikkaa tuholaisten hallintaan Keski-Suomen marjatiloilla (TekMarja) -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpidettä 16.2.: Uusien tuotteiden, käytäntöjen, ja menetelmien kehittäminen. Luonnonvarakeskus (Luke) hallinnoi hankkeen ja toteuttaa sen yhteistyössä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2021 - 31.12.2022. Tavoitteena on kehittää herukan ja mansikan tuhoojatarkkailua ja biologista torjuntaa. Herukalla kokeillaan etäluettavia ansamalleja tuhoojien tarkkailussa. Mansikan ripsiäisen torjuntaan kokeillaan avomaakasvustoilla biologisia torjuntaeliöitä. Hanke tuottaa uutta tietoa digitaalisesta tuhoojien tarkkailusta, ripsiäisten esiintymisestä ja biologisen torjunnan soveltuvuudesta avomaamansikalle. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä marjanviljelijöiden kanssa. Osallistuvien tilojen kanssa suunnitellaan toimenpiteet niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän tilojen normaaleja viljelytoimenpiteitä. Toiminta-alueena on Keski-Suomi ja toimenpiteet kohdistuvat keskisuomalaisiin mansikka- ja herukanviljelytiloihin. Hanke lisää tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145143

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

19.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner