Projekt
Utvecklingsprojekt - 85699

Uutta virtaa paikallistoimintaan

Pirkan Helmi ry

20.11.2018 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pirkan Helmen Uutta virtaa paikallistoimintaan -kehittämishankkeessa pyritään parantamaan Eteläisen Pirkanmaan yhdistystoimijoiden toimintaedellytyksiä päivittämällä yhdistysten toimintaa, lisäämällä yhdistystoimijoiden osaamista ja hakemalla keinoja yhdistystoimijoiden jaksamiseen ja uusien tekijöiden löytymiseen. Lisäksi vahvistetaan paikallista sosiaalista pääomaa ja kehitetään yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden kesken järjestämällä mahdollisuuksia kohtaamisiin ja hyödyntämällä olemassaolevia verkostoja. Hankkeessa viedään läpi yhdistysten ja kylien kehittämisprosesseja, annetaan yhdistyskohtaista apua Yhdistysneuvolassa, järjestetään avoimia koulutuksia ja opintoretkiä eri teemojen mukaisesti sekä järjestetään tilaisuuksia kohtaamisen ja verkostoitumisen mahdollistamiseksi ja synergiaetujen löytämiseksi. Hankkeeseen sisältyy lisäksi kansainvälinen yhteistyöosio Älykkäät kylät -teemaan liittyen, erillisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

85699

Startdatum

20.11.2018

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner