Hanke
Utvecklingsprojekt - 183001

UVC-tekniikka mansikan kasvitautien torjunnassa

Luonnonvarakeskus

31.12.2021 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Marjanviljelyä kehitetään jatkuvasti toimintatapojen, viljelytekniikoiden ja lajikkeiden suhteen vastaamaan markkinoiden kysyntään ja tuotteen toimittamiseen ja käytettävyyteen liittyviin haasteisiin. Mansikan tunneliviljelyssä suurin laatutappioita ja sadonmenetyksiä aiheuttava kasvitauti on mansikan härmä (Podosphaera aphanis), joka kasvukauden olosuhteista riippuen esiintyy kasvustoissa jo keskikesästä lähtien. Sienitautien torjuntaan käytettävät kemialliset kasvinsuojeluaineet ovat viime vuosina vähentyneet ja ne ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille. Ultravioletti-C-säteilyn (UVC) avulla voidaan torjua sienitautien leviämistä kasvintuotantoympäristöissä. UVC-tekniikka mansikan kasvitautien torjunnassa –hankkeen päätavoitteena on kehittää vaihtoehtoinen menetelmä kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytölle. Hankkeessa muodostetaan innovaatioryhmä, johon kuuluvat Luonnonvarakeskus, Kehitys-yhtiö SavoGrow Oy, kaupallinen mansikkatila sekä led-valaisimia suunnitteleva ja valmistava yritys. Innovaatioryhmä kehittää vuosien 2022-2024 aikana UVC-säteilyyn perustuvan, automaattisesti tunneliolosuhteissa toimivan laitteen prototyypin sekä tekee sen valmistamisen ja käytön kustannusarviot. Hankkeen kohderyhmänä ovat marjanviljelijät, mansikkaa ostavat yritykset ja kuluttajat sekä teknologiayritykset ja potentiaaliset konevalmistajat. Hanke on julkinen ja siinä pyritään laajaan näkyvyyteen. Hankkeessa on tavoitteena rakentaa tietopohja, joka mahdollistaa laitteen kaupallistamiseen kaupallisen toimijan toimesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

183001

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Hankeluonne

Landsbygdens innovationsgrupp

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Hygien
Livsmedel
digitalisering
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt