Projekt
Utvecklingsprojekt - 266980

Vaaroilta vesille (Vave) -hanke

Kainuun Liikunta ry

- 30.10.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kainuun Liikunta ry:n toteuttamana Vaaroilta vesille -hankkeen tavoitteena on edistää Oulujärvi Leaderin alueella tapahtuvaa melonta- ja pyöräilyharrastusta sekä melontaan ja gravel-pyöräilyyn liittyvää matkailua. Hankkeessa tuotteistetaan uusia melonta- ja gravel-pyöräilyreittejä sekä luodaan valmiita pidemmälle vietyjä retkipaketteja erityisesti melontaan liittyen. Hankkeessa luodaan pohjaa melontaan liittyvälle tulevaisuuden yritystoiminnalle sekä parannetaan jo olemassa olevien yritysten edellytyksiä hyödyntää melontaa ja gravel-pyöräilyä omassa yritystoiminnassaan. Yleistä melontaharrastusta ja gravel -pyöräilyä edistetään lisäämällä tietoisuutta olosuhteista ja välinevuokraajista sekä järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia. Erityisesti melonnan kohdalla edistetään vastuullista retkeily- ja matkailukulttuuria sekä hyödynnetään kiertotalouden periaatteita mm. mahdollistamalla yksityisille henkilöille entistä paremmat mahdollisuudet vuokrata omaa melontavälineistöä. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan investointitarpeita sekä melontaharrastuksen/-matkailun ja gravel-pyöräilyn edistämiseksi myös hankkeen jälkeen. Hanke toteutetaan koko Oulujärvi Leaderin alueella ajalla 1.1.2024-31.8.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266980

Slutdatum

30.10.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner