Projekt
Utvecklingsprojekt - 9894

VågaSatsa / Uskalla Yrittää!

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

03.08.2015 - 05.10.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

VågaSatsa är ett utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären. Projektets verksamhetsområde är Österbotten. UskallaYrittää! on ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittama koulutus- ja tiedotushanke, jonka ensisijaisia kohderyhmiä ovat maaseudulla toimivat yritykset sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Hanke kouluttaa ja innoittaa yritteliäisyyteen sekä tuo näkyvyyttä yrittäjyydelle maaseudulla. Pyrimme hanketoiminnan avulla lisäämään yritteliäisyyttä sekä kiinnostusta yrittämistä kohtaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista, jota kautta myös kilpailukyky paranee ja mahdollistaa yrityksen kasvun. Tavoitteenamme on myös kouluttaa yrittäjiksi aikovia, jotta he saavat parhaan mahdollisen alun urallaan yrittäjinä. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjanmaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9894

Startdatum

03.08.2015

Slutdatum

05.10.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner