Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 265683

Vähäpäästöisen ja turvallisen moottorikelkan hankinta.

T:mi Jarmo Palojärvi

23.10.2023 - 23.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan uusi vähäpäästöinen ja työturvallinen moottorikelkka. Hankinta pienentää yritykseni hiilijalanjälkeä ja mahdollistaa talvikalastuksen kehittämisen erityisesti talvinuottauksen osalta. Hanke myöskin lisää työturvallisuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

265683

Startdatum

23.10.2023

Slutdatum

23.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner