Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 237050

Vähäpäästöisen moottorikelkan hankkiminen

Nikulainen Mika Juhani

05.04.2023 - 29.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan uusi, vähäpäästöinen moottorikelkka tarvikkeineen. Tavoitteena on pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä ja parantaa kannattavuutta polttoainemenojen vähentyessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

237050

Startdatum

05.04.2023

Slutdatum

29.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner